Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
Програма

Dear Conference Participants!

Welcome to

XXI International Students R&D Online Conference

“Science and Technology of the XXI Century”

CONFERENCE SCHEDULE

Thursday, December 17, 2020

ZOOM MEETING

https://us02web.zoom.us/j/82063201791?pwd=ZkR6elJlQkwwdnR5VWxnL0NJVnJoQT09
Meeting ID: 820 6320 1791
Passcode: 229660

1400 – 1440

PLENNARY SESSION

OPENING AND GREETING

Yuliana Lavrysh, PhD (Education), Associate Professor, Head of the Department of English for Engineering #2, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

WHAT IS THE U.S. FAMOUS FOR? SOME FACTS FROM THE HISTORY OF U.S. SCIENCE

Anna Nypadymka, teacher, Department of English for Engineering #2, faculty of linguistics, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

INNOVATION AND SMALL COMPANIES IN THE PRIVATE SPACE FLIGHT DOMAIN

Aaron Harford, Doctoral student, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

HARMIX: INTELLIGENT SERVICE THAT AUTOMATICALLY SELECTS RIGHT MUSIC FOR YOUR VIDEO

Nazar Ponochevnyi, student, Institute of Physics and Technology, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

UKRAINIAN FDC TEAM CYBERPUNKS

Pavlo Hrydin, Yuliia Shevchenko, students, Institute of Physics and Technology, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

 

1500 – 1630

DISCUSSION SESSIONS

Zoom meetings

1630 – 1700

CONFERENCE CLOSING

Zoom meeting

TIME LIMIT FOR PRESENTERS

Discussion sessions                                                     -   10 min.

ORGANIZING COMMITTEE

Conference Chairs:

N. Seminska, candidate of technical sciences, associate professor, vice-rector for educational work, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

N. Saienko, PhD (Education), Full Professor, Dean of the Faculty of Linguistics,

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

 

CONFERENCE LANGUAGES

-       English, Polish, German, French, Spanish

 

І SECTION

Engineering Innovations

chemistry and chemical technology

HEAT AND POWER ENGINEERING

ENERGY SAVING

Natural sciences

1500 – 1630

 

 

Section Moderators:

Olga Kovalenko, lecturer, Department of English for Engineering #2, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Yulia Avdieienko, lecturer, Department of English for Engineering #1, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

 

ZOOM MEETING

https://us04web.zoom.us/j/73255557528?pwd=ZUs3VmIrQ3NGU09zYUI2b0xtS0d1dz09

Meeting ID: 732 5555 7528

Passcode: A2YW2d

Denys Nevchas

The Memory-Maker

Diana Kercha

Use of Ceramics in the World

Yong Zuo

Establishment of the Safety Evaluation System of Nanomaterials

Vladyslav Pivtoratskiy

Reconstruction of the Steam Boiler E-74-4.2-410 KT Economizer

Cao Shimin

Research on Development and Application of Energy Conservation Technology in Nuclear Power Plant

Olha Moshchytska

Development Prospects of Energy Saving Technologies in Ukraine

Tetiana Haiduk

Application of Nanotechnologies in the Sports Industry

Alina Sikorinska

Imunnology of the Infectious Process

Mykola Stretovych

Interpretations of Light

Sophie Viatokha

Etymology of the English Word-Stock

ІI SECTION

INNOVATIONS IN SOCIAL STUDIES

Modern Information Technologies

1500 – 1600

 

 

Section Moderators:

Olga Nazarenko, lecturer, Department of English for Engineering #2, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Oksana Tymoshenko, lecturer, Department of English for Humanities #3, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

 

ZOOM MEETING

https://us04web.zoom.us/j/9109481106?pwd=VzlpVmZMREswSDVtU0VPMXlYNHFWQT09

Meeting ID: 910 948 1106

Passcode: 910-948-11

Kirill Nadieliaiev,

Yaroslav Shparuk,

Anton Shevchenko

Management & Marketing

Elisa Beraudo

Science and Technology of the XXI Century

Andriy Didus

Night Modes in Photography

Ivan Holubov

Flexible Display: the Future of Screens

Valerii Hlushenok

Self-propelled Device with Artificial Intelligence

Mykyta Kopaniev

Hybrid Drone Control System with Secure Emergency Messaging Channel

Ihor Ryzhuk

Dark Future of Artificial Intelligence

Dmytro Steblyna

Highly Efficient Wireless Electricity Transmission Technology

Viktoria Tkachenko

Fast Drag Creation Using AI is an Unrealistic Task or our Future?

Yaroslav Yakubenko

Holographic Displays

 Програма роботи конференції передбачає засідання секцій в онлайн режимі. Участь в конференції безкоштовна. До початку роботи конференції планується розміщення збірника матеріалів конференції у відкритому доступі на сайті http://studconf.fl.kpi.ua

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, польська, іспанська.

Для участі у конференції необхідно до 23 жовтня 2023 року включно:

 

Заповнити електронну форму учасника конференції (співавтори подають одну спільну форму) за посиланням https://forms.gle/iLFzwv7vLVdVb5HH9

 

Надіслати електронний варіант тез доповіді іноземною мовою, оформлений відповідно до вимог, на електронну адресу відповідної секції (див. нижче), назва файлу англійською мовою (Прізвище_Tezy.doc).

 

Зареєструватися на поточну конференцію http://studconf.fl.kpi.ua/2023

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ ВИМОГАМ:

1.

Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010).

2.

Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1.0, поля сторінок – 2 см., абзац – 1, 25 см, вирівнювання по ширині.

3.

Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.).

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ:

1-й рядок:

назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).

2-й рядок:

ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний курсив).

3-й рядок:

місце навчання – назва факультету та вищого навчального закладу повністю (курсив, вирівнювання по центру).

5-й рядок:

ключові слова (3-5 слів).

6-й рядок:

друкуються тези доповіді, обсяг – від 1 повної до 2-х сторінок.

Структура повинна містити такі елементи (вказані у тексті тез доповіді): Introduction-Objectives-Methods-Results-Conclusion.

Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений за стандартом APA. Детальну інформацію по оформленню списку літератури можна знайти за посиланням https://kamts2.kpi.ua/korysni-posylannya/

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТЕЗ:

-    висвітлення актуальності проблеми у вступі;

-   узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези;

-    формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині;

-       висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми;

-       основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез.

ДО ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ТЕЗИ, В ЯКИХ:

-       наявна інформація, оприлюднення якої обмежується «Зводом відомостей, що становлять державну таємницю», затвердженим наказом СБУ № 383 від 23.12.2020 р. та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України № 52/35674 від 14.01.2021 р., «Переліком відомостей, що містять службову інформацію в Міністерстві освіти і науки України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 1 від 02.01.2019 р.;

-       наявна інформація, щодо об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ).

-       наявні відомості, на які можуть бути оформлені патенти;

-       використані інші джерела без відповідного посилання;

-       мова викладу не відповідає рівню В1;

-       відсутня структура тез доповідей.

 

 

Бажаючі виступити на конференції в онлайн режимі повинні надіслати презентації доповідей на скриньку відповідної секції до 13.11.2023 р. (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей розміщені на сайті: https://kamts2.kpi.ua/korysni-posylannya/

Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції.

 

Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції.

Увага!

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.

Оргкомітет: факультет лінгвістики, кімн. 718, корпус 7,

КПІ ім. Ігоря Сікорського,

пр-т Берестейський 37, Київ, 03056.

Адреса сайту: http://studconf.fl.kpi.ua

Для запитань: https://t.me/KPI_FL_Students_Conference