Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
Програма конференції

Dear Conference Participants!

Welcome to

XXIII International R&D Online Conference for Students and Emerging Researchers

“Science and Technology of the XXI Century”

CONFERENCE SCHEDULE

Thursday, December 15, 2022

ZOOM MEETING

https://us02web.zoom.us/j/85023799189?pwd=aVJTamppWG54UkdIOERlZWFPNkcxZz09

Meeting ID: 850 2379 9189

Passcode: 901105

1500 – 1545

PLENARY SESSION

OPENING AND GREETING

Zoia Kornieva, Doctor of Pedagogy, Professor, Dean of the Faculty of Linguistics, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

SOCIAL ENGINEERING

Yuliana Lavrysh, Doctor of Pedagogy, Professor, head of the Department of English for Engineering №2, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

SOCIAL ENGINEERING. DEFINITION. HISTORY AND EXAMPLES

Maksym Nedozhdii, student, Educational and Research Institute of Physics and Technology, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Bogdan Pizhuk, student, Educational and Research Institute of Physics and Technology, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

 

1550 – 1730

DISCUSSION SESSIONS

Zoom meetings

1730 – 1800

CONFERENCE CLOSING

Zoom meeting

TIME LIMIT FOR PRESENTERS

Discussion sessions                                                     -   10 min.

CONFERENCE LANGUAGES

-       English, German, French, Polish, Spanish


І SECTION

ENGINEERING INNOVATIONS

CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGY

Modern Information Technologies

INNOVATIONS IN SOCIAL STUDIES

1550 – 1730

 

 

Section Moderators:

Svitlana Vadaska, senior lecturer, Department of English for Engineering 2, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Anna Nypadymka, lecturer, Department of English for Engineering 2, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

 

ZOOM MEETING

https://us02web.zoom.us/j/85023799189?pwd=aVJTamppWG54UkdIOERlZWFPNkcxZz09

Meeting ID: 850 2379 9189

Passcode: 901105

 

Viktoria Tkachenko

Underground Tunnels as a Way to Reduce the Freight Transportation

Yaroslav Yaroshovets

Bionic Prostheses

Olga Shlikhter

Obtaining Organic Fertilizers from Algae to Reduce Gas Emissions

Kateryna Zelenska

Functionalization of C-H by Combining Photo- and Biocatalysis

 

Roman Kolesnyk

Violence in Social Networks

 

Dymitr Lukinskyi,

Alexey Troschinskiy

Advantages and Disadvantages of Using Non-Relational Databases for Big-Data Analysis and Processing

 

Oleksii Maksymenko

Analyses of Basic Navigation Principles in Unmanned Aerial Vehicles

Yehor Seniuk

Algorithms. Binary Search Algorithm

 

Tamara Honcharuk,

Yelyzaveta Bychenko

Translated Children’s Books on the Ukrainian Book Market

Yulia Marenchuk

The Role of CAT Tools in the Translation Industry

Nina Tsubera

Film Classification from the Point of View of their Structural Features

II SECTION

Modern Information Technologies

1550 – 1730

 

Section Moderators:

Larysa Svyrydova, lecturer, Department of English for Engineering 2, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Yelyzaveta Kriukova, Ph.D. in Pedagogics, Associate Professor, Department of English for Engineering №2, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

 

ZOOM MEETING

https://us06web.zoom.us/j/84610679716?pwd=N1VQdGlNZllkd2VVRGtwRWRXTzVQZz09

Meeting ID: 846 1067 9716

Passcode: 651437

Yurii Baranov,

Illya Kotyai

METAVERSE – the Next Generation of the Internet

Yana Bednarska

Using Digital Twin in Modern Control System

Olha Datsenko

Analysis of the Implementation of the Industrial Internet of Things (IIoT)

Serhii Hondoka

Technology of Assembly and Welding of the Housing of the Electric Generator

Vladyslav Makovskyi

Research of New Composite Multilayer Filter Materials Based on Polymeric Fabrics

Oleksii Malchevskyi,

Volodymyr Sivetskyi

Research of the Influence of the Geometric Parameters of the Worm on the Productivity of the Worm Extruder. Worm Cutting Step with Variable Cutting Depth

Mykola Stretovych

Dynamics of Nanowires and Nanosurfaces under Stimulation

Hlib Shapovalov

Technology of  Metal 3D Printing in Mechanical Engineering

Rostyslav Telychko

Data Science Technologies in Metrology

Danylo Zghurskyi

Global Trends in Use of Industrial RobotsПрограма роботи конференції передбачає засідання секцій в онлайн режимі. Участь в конференції безкоштовна. До початку роботи конференції планується розміщення збірника матеріалів конференції у відкритому доступі на сайті http://studconf.fl.kpi.ua

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, польська, іспанська.

Для участі у конференції необхідно до 23 жовтня 2023 року включно:

 

Заповнити електронну форму учасника конференції (співавтори подають одну спільну форму) за посиланням https://forms.gle/iLFzwv7vLVdVb5HH9

 

Надіслати електронний варіант тез доповіді іноземною мовою, оформлений відповідно до вимог, на електронну адресу відповідної секції (див. нижче), назва файлу англійською мовою (Прізвище_Tezy.doc).

 

Зареєструватися на поточну конференцію http://studconf.fl.kpi.ua/2023

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ ВИМОГАМ:

1.

Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010).

2.

Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1.0, поля сторінок – 2 см., абзац – 1, 25 см, вирівнювання по ширині.

3.

Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.).

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ:

1-й рядок:

назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).

2-й рядок:

ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний курсив).

3-й рядок:

місце навчання – назва факультету та вищого навчального закладу повністю (курсив, вирівнювання по центру).

5-й рядок:

ключові слова (3-5 слів).

6-й рядок:

друкуються тези доповіді, обсяг – від 1 повної до 2-х сторінок.

Структура повинна містити такі елементи (вказані у тексті тез доповіді): Introduction-Objectives-Methods-Results-Conclusion.

Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений за стандартом APA. Детальну інформацію по оформленню списку літератури можна знайти за посиланням https://kamts2.kpi.ua/korysni-posylannya/

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТЕЗ:

-    висвітлення актуальності проблеми у вступі;

-   узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези;

-    формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині;

-       висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми;

-       основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез.

ДО ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ТЕЗИ, В ЯКИХ:

-       наявна інформація, оприлюднення якої обмежується «Зводом відомостей, що становлять державну таємницю», затвердженим наказом СБУ № 383 від 23.12.2020 р. та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України № 52/35674 від 14.01.2021 р., «Переліком відомостей, що містять службову інформацію в Міністерстві освіти і науки України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 1 від 02.01.2019 р.;

-       наявна інформація, щодо об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ).

-       наявні відомості, на які можуть бути оформлені патенти;

-       використані інші джерела без відповідного посилання;

-       мова викладу не відповідає рівню В1;

-       відсутня структура тез доповідей.

 

 

Бажаючі виступити на конференції в онлайн режимі повинні надіслати презентації доповідей на скриньку відповідної секції до 13.11.2023 р. (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей розміщені на сайті: https://kamts2.kpi.ua/korysni-posylannya/

Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції.

 

Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції.

Увага!

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.

Оргкомітет: факультет лінгвістики, кімн. 718, корпус 7,

КПІ ім. Ігоря Сікорського,

пр-т Берестейський 37, Київ, 03056.

Адреса сайту: http://studconf.fl.kpi.ua

Для запитань: https://t.me/KPI_FL_Students_Conference